TJÄNSTER

J.C. Trädservice

TRÄDVÅRD OCH TRÄDGÅRDSTJÄNSTER

MARKFÄLLNING

 

Vi fäller träd i alla storlekar och vi gör det med säkra och väl beprövade metoder. Genom att använda sig av olika hjälpmedel som t.ex. vinschar kan vi på ett säkert sätt ta ner träden utan att riskera intilliggande objekt.

SEKTIONSFÄLLNING

 

När trädet inte kan fällas på traditionellt vis på grund av sitt läge eller av omständigheter i området så är sektionsfällning ett alternativ. Det innebär att trädet fälls uppifrån och ner i mindre bitar. Detta kräver kunskap, erfarenhet och utbildning, något som vi på J.C. Trädservice har och är förtrogna med.

KLÄTTRING OCH TRÄDVÅRD

 

Det är viktigt att ta hand om sina träd och sin trädgård. Kanske vill du ha lite mer ljusinsläpp eller tycker att trädets krona är för stor. Vi hjälper dig med uppgifter där det krävs klättring, så som beskärning av träd.

 

FLISNING

 

Vill du inte själv ta hand om de grenar som blir av en fällning eller beskärning kan vi erbjuda att göra flis av dom. Fliset kan sedan antingen köras bort eller användas som markförbättrare i rabatter.